Więcej informacji

Polkotrans sp. z o.o. - Oddział Słubice

Firma Polkotrans oferuje usługi logistyczne na terenie Europy Wschodniej, między innymi pełen serwis w dziedzinie ładunków oraz szybkie przewozy bezpośrednie i specjalne. W słubickim oddziale spółki zaimplementowany został system monitorowania obiektów SMOK, oparty na technologiach GPS i GSM. Jego podstawę stanowi monitorowanie pozycji geograficznej pojazdu w czasie rzeczywistym, jego prędkości i kierunku poruszania się. Odpowiednio zaprojektowane oprogramowanie wyświetla na bieżąco i archiwizuje napływające informacje tworząc rozległą bazę danych. Aplikacje umożliwiają jej przeglądanie, przeszukiwanie i tworzenie raportów oraz zestawień według określonych kryteriów. Pozwala to na selekcję i wyświetlanie tylko potrzebnych Użytkownikowi danych - może on na przykład śledzić wyłącznie pojazdy na wybranym obszarze. Oprogramowanie daje również możliwość tworzenia szczegółowych zestawień i raportów w formie tabelarycznej lub graficznej, wspomagając w ten sposób efektywne zarządzanie personelem i zapleczem sprzętowym. System wpływa na poprawę organizacji pracy wewnątrz Przedsiębiorstwa oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM