Więcej informacji

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

W następstwie wygranego przetargu elektroniczny system pozycjonowania i monitoringu pojazdów SMOK będzie obsługiwał pojazdy biorące udział w zimowym utrzymaniu dróg dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przez trzy kolejne okresy zimowe, począwszy od sezonu 2009/10. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zainstalowania na wszystkich pojazdach dodatkowych czujników płużenia i posypu. System monitoruje bieżące oraz obsługuje archiwalne dane, między innymi o trasach przejechanych przez pojazdy. Konfrontacja tych informacji z rejestrem aktywności czujników pługów oraz posypu pozwala na tworzenie zestawień graficznych i tabelarycznych prezentujących kompletny raport wykonanych prac w oparciu o dokładny czas i miejsce ich realizacji.

ZAUFALI NAM