Więcej informacji

Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

W wyniku wygranego przetargu we flocie pojazdów należących do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim wdrożono rozwiązania systemu monitorowania pojazdów SMOK. Podstawę systemu stanowi bieżąca lokalizacja poruszającej się jednostki i wyświetlanie jej pozycji na cyfrowej mapie oraz stały zapis napływających danych o przebytych trasach i czasie ich pokonania. Bieżące oraz achiwalne informacje obsługiwane są za pomocą aplikacji GPS Monitor i Rejestr GPS, które umożliwiają intuicyjne poruszanie się po zgromadzonych danych, przeszukiwanie ich i wyświetlanie w postaci zestawień tabelarycznych lub graficznych. Oprogramowanie pozwala także na tworzenie złożonych raportów według zdeklarowanych kryteriów - np. dla jednego pojazdu lub obszaru. Zaimplementowane wdrożenie zostało zintegrowane z systemem wspomagania decyzji SWD-ST firmy Abakus, modułem zarządzającym wysyłaniem wozów strażackich do akcji. Zamontowany w pojazdach terminal statusów PDA umożliwia bezpośrednią komunikację z załogami oraz powiadamianie o aktualnie wykonywanych czynnościach. Dzięki znajomości precyzyjnej pozycji oraz statusu samochodu SWD wybiera ten, który dotrze do akcji najszybciej - ponieważ np. znajduje się najbliżej miejsca wezwania i jest aktualnie wolny od innych zleceń. Do komputera pokładowego podłączony został także sygnał uprzywilejowania, toteż do dyspozytora dociera informacja o włączeniu lub wyłączeniu syren alarmowych. Rozbudowana baza danych, jaką stanowi zebrane archiwum przesyłanych z pojazdów informacji ma znaczący wpływ na funkcjonowanie tak wyspecjalizowanej floty samochodowej, pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania zasobów technicznych i ludzkich, a tym samym i działań ratunkowych, zwiększając ich skuteczność.

ZAUFALI NAM