Więcej informacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu świadczy usługi medyczne na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniającym pacjentom, odwiedzającym oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy. Mając na uwadze stałe zapewnienie szybkich i sprawnych działań w celu ratowania życia i zdrowia pacjentów w karetkach pogotowia zainplementowano system lokalizacji obiektów SMOK. Główną zaletą systemu jest możliwość obserwowania na mapie pojazdów w czasie rzeczywistym. Informacje o pozycji geograficznej, prędkości poruszania się i kierunku, a także przebytej trasie i czasie jej pokonania zapisywane są w dedykowanym do systemu oprogramowaniu. Pozwala ono na szybkie i intuicyjne zarządzanie zgromadzonymi zasobami danych - zastosowanie kryteriów ułatwia wyszukiwanie i tworzenie zestawień, pozwala na selekcję wyświetlanych danych, zwiekszając tym samym ich przydatność dla logistyki i administracji. Ponadto do systemu SMOK dołączono zespół terminali PDA umożliwiających wysyłanie zleceń na wyjazd karetki z możliwością automatycznego zastosowania nawigacji. Dostarczane przez system Smok informacje wspierają pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Żaganiu w optymalizacji wykorzystania karetek pogotowia oraz skrócenia czasu dojazdu do pacjenta.

ZAUFALI NAM